Ceniki programov 2022/2023

 
Letna članarina *
20 €
Letna članarina se poravna ob vpisu v klub in nato januarja v tekočega leta
 
Vadnina:
 
Judo vrtec  37 €
Judo vrtec (1x tedensko) 27 €
Tekmovalni programi (starejši dečki in deklice) 46 €
Tekmovalni programi (kadeti) 50 €
Judo za odrasle (vsi termini) 42 €
Senior vadba, judo rekreacija 32 €
  


Opombe:
* Možnost nakupa celoletne karte za 10 mesecev, kar prinese popust v višini 10%. Celoletna karta je vplačljiva le do konca septembra 2021.
 
Pogoji vadbe:
Vadba poteka celotno šolsko leto in je plačljiva.
V času državnih praznikov in šolskih počitnic vadba odpade (razen po dogovoru s trenerjem).
Prispevek za vadbo poravnajo vadeči za tekoči mesec vadbe. Položnice starši/vadeči prejmejo po elektronski pošti preko sistema E-klub.

V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, prispevka ne vračamo.

Vadba se ne zaračuna samo v primeru, če vadeči ne obiskuje vadbe (npr: dolgotrajnejša bolezen, poškodba, prenehanje vadbe) in to sporoči najkasneje do 10. v tekočem mesecu trenerju in na elektronski naslov jkbjudo@gmail.com. Vadba se zaračuna če je bil vadeči vsaj 2x v mesecu prisoten na vadbi.
Cena vadbe se ne spremeni, če vadeči obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja juda).

Zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru obiska dveh ožjih družinskih članov v katerikoli skupini kluba, se vsakemu obračuna popust v višini 10 odstotkov.
V primeru obiska treh ali več ožjih družinskih članov, se vsakemu obračuna popust v višini 20 odstotkov.
S podpisom prijavnice se dovoljuje objava fotografij ter posnetkov na spletni strani kluba, na Facebook strani kluba, internem glasilu kluba, klubski vitrini ter za druge promocijske potrebe kluba.
Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.