Zgodovina juda

Začetki juda segajo v začetek 19 stoletja, leta 1882 pa je Jigoro Kano ustanovil prvo judo šolo Kodokan. V nekaj letih je judo postal izredno priljubljen, tako med novimi učenci, kot med učenci in mladimi mojstri nekdanjih veščin ju jutsuja. Judo se je tudi ves čas dopolnjeval in razvijal in začel počasi nadomeščati ju jutsu kot glavno obliko goloroke borbe na Japonskem. Postopno se je do začetkov 20. stoletja, s pomočjo še živečih mojstrov veščin ju jutsuja, izoblikoval enotni in sistematično urejeni učni program juda. 

Judo je po Kanovi smrti leta 1938 nadaljeval svojo pot, tako v smeri veščine, še bolj pa v smeri tekmovalnega športa. Kodokan je iz preproste šole prerasel v večjo organizacijo s sedežem v Tokiu, ki širi, razvija in skrbi za judo v vseh pogledih. 

Leta 1964 je bil judo prvič prikazan na Tokijskih poletnih olimpijskih igrah, leta 1972 pa je postal polnopravna olimpijska disciplina.