Zakaj judo?

Judo vadba pri mladih otrocih temelji na druženju, vadbi osnovnih telovadnih prvin in spoznavanju osnov juda preko iger. 

Velik poudarek pri najmlajših judoistih dajemo vadbi judo padcev. Učenje varnega padanja in kotaljenja je ena od specifičnih značilnosti juda. Poudarek je na varovanju glave, vratu, komolcev in hrbta. Otroci osvojijo znanja s katerim lahko sami preprečijo možne poškodbe, ki lahko nastanjeo pri padcih s kolesa, rolanju in igri nasploh. 

Otroci po devetem letu starosti začnejo psihično in fizično dozorevati, zato takrat začnemo z nekoliko bolj zahtevno judo vadbo, kot so judo meti, borbe in začetki tekmovanj. V vadbo vključimo težje gimnastične elemente in borilne elemente juda, s čimer razvijamo njihovo motorično sposobnost (koordinacija, gibljivost, moč, hitros in vzdržljivost). 

CILJI JUDO VADBE :
  • Ohranjati in pospeševati zdravje, normalno rast in razvoj otrok in mladostnikov
  • Razvijati psihomotorične sposobnosti
  • Graditi samozavest, spoštovanje, pogum, odgovornosti in vztrajnost
  • Otroke navajati na šport in jim privzgojiti potrebo po gibanju
  • Privzgojiti delovne navade in sposobnosti za delo v skupini